ช่างสี ช่างทาสี รับเหมาทาสี ช่างสีโรยตัว ช่างสี ช่างทาสี รับเหมาทาสี ภายใน ภายนอก ช่างสีโรยตัว บริการงานสี ทาสี ตกแต่งสี ซ่อมสี บ้านอาคารสำนักงานทุกชนิด โดยช่างสีที่มีประสบการณ์ ราคาเป็นกันเอง

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทคนิคการเลือกสีทาบ้าน

ประเภทของสีทาบ้าน แบ่งตามพื้นผิวของวัสดุที่จะทาสีดังนี้
1. สีน้ำพลาสติกหรือสีน้ำอะครีลิค เป็นสีที่ใช้ ทางผนังปูนฉาบหรือคอนกรีตหรือฝ้าเพดาน ทั้งที่ประเภทใช้ภายนอกและทาภายใน โดยที่สีทาภายนอกจะมีราคาสูงกว่าสีทาภายใน และทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีกว่า
2. สีน้ำมันเป็นสีที่ใช้ทาสำหรับทาเหล็กและไม้
3. สีย้อมไม้เป็นสีที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เนื้อไม้มีสีที่เราต้องการ
4. สีเคลือบไม้เป็นสีที่ใช้ทาพวกไม้ต่างๆให้เห้นลายไม้ธรรมชาติ เช่น พวกเลคเกอร์ เชลแล๊ก เป้นพวก รักษาเนื้อไม้
5. สีกันสนิมเป็นสีที่ใช้ทาเหล็ก จะทารองพื้นเพื่อกันสนิมก่อนทาสีจริง
6. สีรองพื้นผิวปูนใหม่หรือผิวปูน เป้นสีที่ใช้สำหรับเตรียมพื้นผิว ลดความเป็นกรดหรือด่างของผิวปูน ทำให้การยึดเกาะเหมือนทาสีจริง
ส่วนประกอบของสีทาบ้าน
1. สารยึดเกาะหรืออะครีลิค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของสี
2. ผงสีซึ่งจะทำให้เกิดความสวยงาม
3. ตัวทำละลาย ซึ่งจะทำให้เกิดความสวยงาม
4. สารปรุงแต่งต่างๆ ที่ใช้สำหรับปรุงแต่งคุณภาพสีเช่น สารกันบูด , สารกันเชื้อรา
เกรดหรือคุณภาพของสีทาบ้าน
- เกรด A เป็นสีที่มีอะครีิลิค 100% ส่วนใหญ่นำเข้าทางยุโรปการรับประกันอยู่ประมาณ 5-10 ปี มักใช้ทาภายนอกโดยเฉพาะอาคารสูงหรืออาคารที่มีราคาแพง
- เกรด B เป็นสีที่มีอะครีลิค 100% ส่วนใหญ่นำเข้าทางเอเซียการรับประกันอยุ่ประมาณ 3-5 ปี มักใช้ทาภายนอกและภายใน
- เกรด C เป็นสีที่มีสารปรุงแต่ง 30% และมีอะครีลิค 70% การรับประกันอยู่ประมาณ 1-2 ปี มักใช้ทาภายนอก-ภายใน
- เกรด D เป้นสีที่มีสารปรุงแต่ง มากกว่า 30 %